EL TALLER DEL REGAL PERSONALITZAT

VALORS I PROPÒSITS

Els valors de Regalunic, el Taller del Regal Personalitzat.

Els valors que regeixen la feina feta en el taller sorgeixen de la passió per aquest projecte d’empresa i la convicció de que són el fonament essencial per a una trajectòria d’èxit.

– Empatia i confidencialitat: compromís de crear un entorn de confiança tot procurant un tracte proper i confidencial amb el client  per tal de perfilar el projecte, saber entendre el que es vol i obtenir el resultat esperat.

– Exclusivitat i personalització del producte: garantia de ser un projecte únic.

– Qualitat: el taller prioritzarà la qualitat envers el cost material o el temps de realització.

– Honestedat: presentació d’un treball amb un estàndard d’exigència elevat. Procurar un assessorament detallat i entenedor.

– Rigorositat: treball amb documentació contrastada i informació rigorosa i fidel  per dotar de credibilitat el projecte.

– Compromís: amb la voluntat del client en la tria i combinació de materials envers el criteri o l’estil del taller.

– Respecte amb el Medi Ambient: ús de material lliure d’àcids (menys contaminant i més durabilitat), reutilització de material reciclat (oueres, diaris i revistes, taps de suro, taps de plàstic, cartró, pots, caixes, material sobrant d’altres projectes, etc.) i introducció de material natural (petxines, branques, fulles, pinyes, pedres riu, etc.).

 

Els propòsits de regalunic, el taller del regal personalitzat

– Donar-li sentit i valor al regal pel seu caràcter evocador i personalitzat. Alhora procurar un bon record per part de tots els participants de la celebració (client, homenatjat i assistents).

– Convertir el client en col·laborador del projecte.

– Vetllar per un producte d’excel·lència que fidelitzi el client i n’expliqui un bon concepte al seu entorn (boca-orella). Que el client hi pensi com “un regal que fa falta”.

– Dotar de contingut pedagògic els projectes infantils.

– Fomentar la tradició i cultura catalanes, utilitzant el català, recuperant o fent-ne una versió de llegendes, contes, jocs i costums.

 

 

© 2020 REGALUNIC

Autor Anders Norén